Συνάντηση εργασίας της EEEΓΒΦ με τον ΣΕΠΥ και τον ΣΕΣΣΠ

img

1 Οκτωβρίου, 2019

Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, η συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών (EEEΓΒΦ) με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ) και τον Σύλλογο Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων (ΣΕΣΣΠ). Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη των τριών φορέων, η πρόεδρος της ΤΕΠΥ κ. Κούρεντα και επίλεκτα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η συνάντηση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Προέδρου της ΕΕΕΓΒΦ, Δρ Δ. Βλαχοστέργιου, που υπογράμμισε την προσπάθεια εξωστρέφειας της ΕΕΕΓΒΦ αποτέλεσμα της οποίας ήταν η υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας με τους ΣΕΠΥ και ΣΕΣΣΠ και η σημερινή συνάντηση εργασίας. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Προέδρου του ΣΕΠΥ, κ. Ε. Ευθυμιάδη και του Πρόεδρου του ΣΕΣΣΠ, κ. Μ. Ανατολίτη, που τόνισαν την ανάγκη συνεργασίας με τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και την ανάπτυξη κοινού στόχου από τους τρεις φορείς.

Η εκδήλωση περιλάμβανε 4 ενότητες εργασίας. Α) Διατύπωση προτάσεων για την αύξηση της χρήσης του πιστοποιημένου γενετικού υλικού, Β) Τρόποι συνεργασίας μεταξύ δημόσιων ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, Γ) Ανάγκες της αγοράς σπόρων σε βελτιωμένα χαρακτηριστικά των κυριότερων καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και Δυνατότητες ανάπτυξης νέων ποικιλιών και Δ) Παρουσίαση των μελών των συμμετεχόντων φορέων.

Μέσα από τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις των παρευρισκόμενων, αναδείχθηκε η ανάγκη χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής με όραμα στον τομέα του γενετικού υλικού που θα θέτει προτεραιότητες και θα καθορίζει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις. Για την επίτευξη αυτού προτάθηκε η συγκρότηση ενός ολιγομελούς συντονιστικού οργάνου που θα συμμετέχει στις συζητήσεις με το ΥπΑΑΤ και θα συμβάλλει στην συνδιαμόρφωση της νέας ΚΑΠ.

Η πρόσκληση της εκδήλωσης

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Φωτογραφίες από την εκδήλωση: