Τα διοικητικά συμβούλια των προηγούμενων ετών

2018-2022:
Βλαχοστέργιος Δημήτριος, Πρόεδρος
Μαδέσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος
Πάνκου Χρυσάνθη, Γραμματέας
Μυλωνά Φωτεινή, Ταμίας
Αβραάμ Ελένη, Μέλος
Παπασωτηρόπουλος Βασίλειος, Μέλος
Μυλωνάς Ιωάννης, Μέλος

 

2016-2018:
Λιθουργίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος
Βλαχοστέργιος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
Λαζαρίδου Θεανώ, Γραμματέας
Μυλωνά Φωτεινή, Ταμίας
Μαδέσης Παναγιώτης, Μέλος
Παυλή Ουρανία, Μέλος
Πάνκου Χρυσάνθη, Μέλος

 

2014-2016:
Μαυρομάτης Αθανάσιος, Πρόεδρος
Βλαχοστέργιος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
Αλιζώτη Παρασκευή, Γραμματέας
Λιθουργίδης Αναστάσιος, Ταμίας
Δόρδας Χρήστος, Μέλος
Πολύδωρος Αλέξιος, Μέλος
Μαδέσης Παναγιώτης, Μέλος
 
2012-2014:
Αραβανόπουλος Φίλιππος, Πρόεδρος
Μαυρομάτης Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
Πολύδωρος Αλέξιος, Γραμματέας
Λιθουργίδης Αναστάσιος, Ταμίας
Μαδέσης Παναγιώτης, Μέλος
Μπάρμπας Ευάγγελος, Μέλος
Μυλωνάς Ιωάννης, Μέλος
 
2010-2012:
Tράκα-Μαυρωνά Αικατερίνη, Πρόεδρος
Mπεμπέλη Πηνελόπη, Αντιπρόεδρος
Αλιζώτη Παρασκευή, Γραμματέας
Λιθουργίδης Αναστάσιος, Ταμίας
Βλαχοστέργιος Δημήτριος, Μέλος
Ράλλη Παρθενόπη, Μέλος
Τσιβελίκας Αθανάσιος, Μέλος
 
2008-2010:
Mπεμπέλη Πηνελόπη, Πρόεδρος
Τοκατλίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
Κατσιώτης Ανδρέας, Γραμματέας
Λιθουργίδης Αναστάσιος, Ταμίας
Αραβανόπουλος Φίλιππος, Μέλος
Μπλαδενόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος
Βλαχοστέργιος Δημήτριος, Μέλος
 
2006-2008:
Τοκατλίδης Ιωάννης, Πρόεδρος
Κατσιώτης Ανδρέας, Αντιπρόεδρος
Παπαγεωργίου Αριστοτέλης, Γραμματέας
Λιθουργίδης Αναστάσιος, Ταμίας
Κουτρούμπας Σπυρίδων, Μέλος
Μπεμπέλη Πηνελόπη, Μέλος
Μπλαδενόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος
 
2004-2006:
Κατσιώτης Ανδρέας, Πρόεδρος
Ξυνιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
Μαυρομάτης Αθανάσιος, Γραμματέας
Αλιζώτη Παρασκευή, Ταμίας
Κουτρούμπας Σπυρίδων, Μέλος
Τοκατλίδης Ιωάννης, Μέλος
Φανουράκης Νικόλαος, Μέλος
 
2002-2004:
Ξυνιάς Ιωάννης, Πρόεδρος
Αραβανόπουλος Φίλιππος, Αντιπρόεδρος
Τσακτσίρα Μαρία, Γραμματέας
Κουτσός Θεόδωρος, Ταμίας
Μαυρομάτης Αθανάσιος, Μέλος
Τοκατλίδης Ιωάννης, Μέλος
Φασούλα Διονυσία, Μέλος
 
2000-2002:
Σκαλτσογιάννης Απόστολος, Πρόεδρος
Ξυνιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
Γουλή-Βαβδινούδη Ευδοκία, Γραμματέας
Μπλέτσος Φώτιος, Ταμίας
Ντάνος Δημήτριος, Μέλος
Μπεμπέλη Πηνελόπη, Μέλος
Τσακτσίρα Μαρία, Μέλος
 
1998-2000:
Κούτσικα-Σωτηρίου Μεταξία, Πρόεδρος
Ντάνος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
Γουλή-Βαβδινούδη Ευδοκία, Γραμματέας
Μπλέτσος Φώτιος, Ταμίας
Σκαλτσογιάννης Απόστολος, Μέλος
Ξυνιάς Ιωάννης, Μέλος
Χατζηλάμπρου Καλλιρόη, Μέλος
 
1996-1998:
Σκαράκης Γεώργιος, Πρόεδρος
Ζώτης Στυλιανός, Αντιπρόεδρος
Ξυνιάς Ιωάννης, Γραμματέας
Μπλέτσος Φώτιος, Ταμίας
Κούτσικα-Σωτηρίου Μεταξία, Μέλος
Μιχαηλίδης Ζήσης, Μέλος
Συμιλλίδης Γεράσιμος, Μέλος
 
1994-1996:
Κούτσικα-Σωτηρίου Μεταξία, Πρόεδρος
Σφακιανάκης Ιωάννης
Καλτσίκης Παντούσης,
Μιχαηλίδης Ζήσης,
Σκαράκης Γεώργιος,
Μπλαδενόπουλος Κωνσταντίνος
Λαζαρίδου Θεανώ
 
1992-1994:
Τσαυτάρης Αθανάσιος, Πρόεδρος
Ξανθόπουλος Φώτιος
Ρουπακιάς Δημήτριος
Γκόγκας Δημήτριος
Κούτσικα-Σωτηρίου Μεταξία
Καλτσίκης Παντούσης
Tράκα-Μαυρωνά Αικατερίνη
 
1990-1992:
Φασούλας Απόστολος, Πρόεδρος
Γκόγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
Κούτσικα-Σωτηρίου Μεταξία, Γραμματέας
Ξανθόπουλος Φώτιος, Ταμίας
Καλτσίκης Παντούσης, Μέλος
Μιχαηλίδης Ζήσης, Μέλος
Γούλας Χρήστος, Μέλος
 
1988-1990:
Καλτσίκης Παντούσης, Πρόεδρος
Ρουπακιάς Δημήτριος
Γαλανοπούλου Στέλλα
Μιχαηλίδου Ουρανία
Συμεωνίδης
Πανέτσος Κωνσταντίνος
Γκόγκας Δημήτριος
 
1987-1988:
Ρουπακιάς Δημήτριος, Πρόεδρος
Καλτσίκης Παντούσης
Γαλανοπούλου Στέλλα
Μιχαηλίδης Ζήσης
Πανέτσος Κωνσταντίνος
Συμεωνίδης
Tράκα-Μαυρωνά Αικατερίνη
 
1984-1986:
Φασούλας Απόστολος, Πρόεδρος
Ντινόπουλος Οδυσσέας
Τσαυτάρης Αθανάσιος
Κούτσικα-Σωτηρίου Μεταξία
Παπαδοπούλου Ν.
Tράκα-Μαυρωνά Αικατερίνη
Μπλαδενόπουλος Κωνσταντίνος
 
1982-1984:
Σωτηριάδης Σ., Πρόεδρος
Τσαυτάρης Αθανάσιος
Μπαλτζόγλου Ζωή
Χλίχλιας Άγγελος
Γούλας Χρήστος
Ντινόπουλος Οδυσσέας
Κοντσιώτου Ελένη