Μέλη

Ως μέλη της ΕΕΕΓΒΦ γίνονται δεκτοί:
Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος / κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών / πτυχιούχοι Ανώτατων Ιδρυμάτων που ασχολούνται συστηματικά με τη γενετική, την βελτίωση των φυτών και την αγροκομία

Αίτηση Εγγραφής Μελών

Το ετήσιο ύψος της συνδρομής των τακτικών μελών της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 20 Ευρώ.
Η Επιστημονική μας Εταιρεία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με την επωνυμία
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ” 
με ΙΒΑΝ: GR87 0172 6100 0056 1010 8740 478
  • Βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας έχει αναγραφεί ορθά στο καταθετήριο
  • Το μέλος επιβαρύνεται τα έξοδα μεταφοράς των χρημάτων