Επικοινωνία

  • Επικοινωνία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Βλαχοστέργιος Δημήτριος
Ερευνητής ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ, Πρόεδρος ΕΕΕΓΒΦ

Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών, Λάρισα

Τηλέφωνο: +302410533811

Email: vlahostergios@mycosmos.gr

Μαδέσης Παναγιώτης
Ερευνητής ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ, Αντιπρόεδρος ΕΕΕΓΒΦ

6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης 57001 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: +302311257531

Email: pmadesis@certh.gr

Πάνκου Χρυσάνθη
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Γ. Γραμματέας ΕΕΕΓΒΦ

Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Τηλέφωνο:

Email: cpankou@gmail.com

Μυλωνά Φωτεινή
Διευθύντρια Ερευνών ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ταμίας ΕΕΕΓΒΦ

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΘΕΡΜΗ

Τηλέφωνο: +302310471544

Email: phmylona@elgo.gr

Αβραάμ Ελένη
Αναπλ. καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Μέλος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ

Τηλέφωνο: +302310992301

Email: eabraham@for.auth.gr

Παπασωτηρόπουλος Βασίλειος
Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τ.ΕΙ. Δυτικής Ελλάδας, Μέλος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ

Τηλέφωνο:

Email: vpapasot@gmail.com

Μυλωνάς Ιωάννης
Δόκιμος Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Μέλος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ

ΙΓΒ & ΦΠ, Θέρμη, Τ.Κ. 570 01, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ