Επικοινωνία

  • Επικοινωνία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Φίλιππος Αραβανόπουλος
Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Πρόεδρος ΕΕΕΓΒΦ

Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310992778

Email: aravanop@for.auth.gr

Αναστάσιος Λιθουργίδης
Διευθυντής, Αγρόκτημα Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος ΕΕΕΓΒΦ

Αγρόκτημα Α.Π.Θ., 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310991768

Email: lithour@agro.auth.gr

Χρυσάνθη Πάνκου
Εντεταλμένη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ, Γ. Γραμματέας ΕΕΕΓΒΦ

Θεοφράστου 1, 41335 Λάρισα

Τηλέφωνο: 2410671280 (εσ.139)

Email: cpankou@elgo.gr

Ουρανία Παυλή
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Π.Θ., Ταμίας ΕΕΕΓΒΦ

Φυτόκου, 38446 Ν. Ιωνία, Βόλος

Τηλέφωνο: 2421093136

Email: ouraniapavli@uth.gr

Ελένη Αβραάμ
Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Μέλος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ

Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310992301

Email: eabraham@for.auth.gr

Ελένη Τάνη
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γ.Π.Α., Μέλος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2105294625

Email: etani@aua.gr

Ιωάννης Μυλωνάς
Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, Μέλος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ

57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη