Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων ή Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων ή Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στo πλαίσιo χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το Παν/μιο Πατρών στο πλαίσιο του RIS3 “Αγροδιατροφή” της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .

Οι υποψήφιοι Διδάκτορες θα πρέπει να έχουν πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από τμήμα Γεωπονίας, Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής ή άλλο συναφές, και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Η μία θέση αφορά στη φυτοχημική ανάλυση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ενώ η δεύτερη στο γενετικό χαρακτηρισμό και τη χημική ανάλυση ποικιλιών φράουλας.

 

Πληροφορίες:

Βασίλης Παπασωτηρόπουλος

Αν. Καθηγητής

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

email: vpapasot@gmail.com

Τηλ.: 6977449946