Βραβείο Χριστίδη - Καλύτερης διδακτορικής διατριβής

img

Διενέργεια διαγωνισμού για την απονομή του βραβείου ‘Χριστίδη’, στην καλύτερη διδακτορική διατριβή για τη διετία 2019-2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών στην συνεδρίασή του, στις 11/02/2022 αποφάσισε ομόφωνα τη διενέργεια διαγωνισμού για την απονομή του βραβείου ‘Χριστίδη’ στην καλύτερη διδακτορική διατριβή.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή κατά τη διετία 2019-2020, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στην Γ. Γραμματέα της Εταιρείας κ. Χρυσάνθη Πάνκου μέχρι τις 30/06/2022 (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@plantbreeding.gr, cpankou@gmail.com), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

(α) Αίτηση Υποψηφιότητας

(β) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος/Σχολής, όπου κατατέθηκε η διδακτορική διατριβή

(γ) Διδακτορική διατριβή

(δ) Σύντομη περιγραφή (1-2 σελίδων) των πρωτότυπων σημείων της διατριβής τους

(ε) Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά που προέκυψαν από την διδακτορική διατριβή

 

Η Πρόσκληση

 

Αίτηση υποψηφιότητας