9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2002


Το 9ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2002.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 9ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Κούτσικα-Σωτηρίου Μεταξία, Πρόεδρος

Τράκα-Μαυρωνά Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος

Γουλή-Βαβδινούδη Ευδοκία, Γραμματέας

Ευγενίδης Γεώργιος, Ταμίας

Γκόλιαρης Απόστολος, Μέλος

Λαζαρίδου Θεανώ, Μέλος

Μιχαηλίδης Ζήσης, Μέλος

Χασιώτου Ευθυμία, Μέλος

Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος, Μέλος