8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

23-25 Οκτωβρίου 2000


Το 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, στις 23-25 Οκτωβρίου 2000.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 8ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Σκαλτσογιάννης Απόστολος,  Πρόεδρος

Αραβανόπουλος Φίλιππος,  Αντιπρόεδρος Α

Μετζάκης Δημήτριος,  Αντιπρόεδρος Β

Τσακτσίρα Μαρία,  Γραμματέας Α

Αλιζώτη Παρασκευή,  Γραμματέας Β

Πασαγιάννης Γεώργιος,  Ταμίας

Μπάρμπας Ευάγγελος, Μέλος

Τσουλφά Παρθένα,  Μέλος