7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

21-23 Οκτωβρίου 1998


Το 7ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 21-23 Οκτωβρίου 1998.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 7ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Φανουράκης Νικόλαος,  Πρόεδρος

Βακαλουνάκης Δημήτριος,  Αντιπρόεδρος

Λυδάκη Μαρίνα, Ταμπακάκη Αναστασία,  Γραμματείς

Συμινής Χαράλαμπος,  Ταμίας

Κούτσικα-Σωτηρίου Μεταξία,  Εκπρόσωπος Διοικ. Συμβουλίου