6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

2-4 Οκτωβρίου 1996


Το 6ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, στις 2-4 Οκτωβρίου 1996.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Ζώτης Στυλιανός,  Πρόεδρος

Κοντσιώτου Ελένη,  Αντιπρόεδρος

Ξυνιάς Ιωάννης,  Γραμματέας

Τοκατλίδης Ιωάννης,  Ταμίας

Σκαράκης Γεώργιος,  Μέλος