5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

18-20 Οκτωβρίου 1994


Το 5ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στον Βόλο, στις 18-20 Οκτωβρίου 1994.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Γαλανοπούλου Στέλλα,  Πρόεδρος

Γούλας Χρίστος,  Αντιπρόεδρος

Ξανθόπουλος Φώτιος,  Γραμματέας

Κοντσιώτου Ελένη,  Ταμίας

Σαχίνογλου Αναστασία,  Μέλος