4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

1992


Το 4ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1992.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Φασούλας Απόστολος,  Πρόεδρος

Γκόγκας Δημήτριος,  Αντιπρόεδρος

Κούτσικα-Σωτηρίου Μεταξία,  Γραμματέας

Ξανθόπουλος Φώτιος,  Ταμίας

Καλτσίκης Παντούσης,  Μέλος

Μιχαηλίδης Ζήσης,  Μέλος

Γούλας Χρίστος,  Μέλος