3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

16-18 Οκτωβρίου 1990


Το 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1990.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Καλτσίκης Παντούσης, Πρόεδρος

Γούλας Χρήστος, Αντιπρόεδρος

Μπεμπέλη Πηνελόπη, Γραμματέας

Συμιλλίδης Γεράσιμος, Ταμίας

Ζυγομαλά Α.Μ.,  Μέλος

Κωστόπουλος Σ.Σ., Μέλος

Μίχος Β.Α., Μέλος