2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

20-21 Οκτωβρίου 1988


Το 2ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1988.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Φασούλας Απόστολος

Πανέτσος Κωνσταντίνος

Μικρός Λουκάς

Σκαράκης Γεώργιος

Γκόγκας Δημήτριος

Κεχαγιά-Μιχαηλίδου Ουρανία

Τράκα-Μαυρωνά Αικατερίνη