17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

17-19 Οκτωβρίου 2018


Το 17ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών θα διεξαχθεί στην Πάτρα από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Porto Rio με τίτλο:

 

"Η συμβολή της Βελτίωσης Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία"

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν η ερευνητική δραστηριότητα και οι σύγχρονες τάσεις στη Γενετική Βελτίωση των Φυτών, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις συμμετέχοντες από τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο και ενδιαφερόμενοι από τον αγροτικό χώρο, παραγωγικές επιχειρήσεις κλπ.

 

Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://17pbcongress.teiwest.gr/ η οποία θα ανανεώνεται συνεχώς, μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 17thpbrcongress@gmail.com

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 17ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. είναι:

 

Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος, Πρόεδρος, Αν. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.ΕΙ. Δυτικής Ελλάδας

 

Πηνελόπη Μπεμπέλη, Αντιπρόεδρος επί οργανωτικών θεμάτων, Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ

 

Ιωάννης Ξινιάς, Αντιπρόεδρος επί θεμάτων επικοινωνίας, Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.ΕΙ. Δυτικής Μακεδονίας

 

Πέγκυ Λεονταρίτου MSc, Γραμματέας, Γεωπόνος Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Ν. Αχαΐας, Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 

Δημήτριος Βλαχοστέργιος, Μέλος, εκπρόσωπος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ, Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Φωτεινή Μυλωνά, Ταμίας, εκπρόσωπος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ, Ερευνήτρια, Υπεύθυνη Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού, ΙΓΒ & ΦΠ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Eλένη Αβραάμ, Μέλος, Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

 

Ειρήνη Νιάνιου - Ομπεϊντάτ, Μέλος, Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ

 

Φώτιος Θεοδωράτος MSc, Μέλος, Γεωπόνος Προέδρος Συλλόγου Γεωπόνων N. Αχαΐας, Κεφ/νιας & Ζακύνθου

 

Βασιλική Καραπαπά PhD, Μέλος, εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου, Γεωπόνος, Γεωπόνος Φυτοπαθολόγος Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής Δήμος Αγρινίου

 

Αγγελική Καυγά, Μέλος, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.ΕΙ. Δυτικής Ελλάδας