17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

17-19 Οκτωβρίου 2018


Το 17ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στις 17-19 Οκτωβρίου 2018.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 17ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Παπασωτηρόπουλος Βασίλειος,  Πρόεδρος

Μπεμπέλη Πηνελόπη,  Αντιπρόεδρος επί οργανωτικών θεμάτων

Ξυνιάς Ιωάννης,  Αντιπρόεδρος επί θεμάτων επικοινωνίας

Λεονταρίτου Πέγκυ, Γραμματέας

Μυλωνά Φωτεινή,  Ταμίας, Εκπρόσωπος Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

Βλαχοστέργιος Δημήτριος,  Μέλος, Εκπρόσωπος Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

Αβρααμ Ελένη,  Μέλος

Νιάνιου - Ομπεϊντάτ Ειρήνη,  Μέλος

Θεοδωράτος Φώτιος,  Μέλος

Καραπαπά Βασιλική, Μέλος

Καυγά Αγγελική, Μέλος