16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

28-30 Σεπτεμβρίου 2016


Το 16ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Λαζαρίδου Θεανώ,  Πρόεδρος

Άμπας Βασίλειος,  Αντιπρόεδρος

Ξυνιάς Ιωάννης,  Γραμματέας

Λιθουργίδης Αναστάσιος,  Ταμίας

Δόρδας Χρήστος,  Μέλος, Εκπρόσωπος Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

Σιστάνης Ιωσήφ,  Μέλος

Κουτής Κωνσταντίνος,  Μέλος

Πάνκου Χρυσάνθη,  Μέλος