15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

15-17 Οκτωβρίου 2014


Το 15ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στις 15-17 Οκτωβρίου 2014.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Βλαχοστέργιος Δημήτριος,  Πρόεδρος

Τοκατλίδης Ιωάννης,  Αντιπρόεδρος

Μαυρομάτης Αθανάσιος,  Αντιπρόεδρος

Αλιζώτη Παρασκευή,  Γραμματέας

Λιθουργίδης Αναστάσιος,  Ταμίας

Βασιλάκογλου Ιωάννης,  Μέλος

Μπαξεβάνος Δημήτριος,  Μέλος

Αγοραστός Άγγελος,  Μέλος

Γεωργιάδης Ιωάννης,  Μέλος