14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

10-12 Οκτωβρίου 2012


Το 14ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 10-12 Οκτωβρίου 2012.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Κούτσικα-Σωτηρίου Μεταξία,  Πρόεδρος

Σκαλτσογιάννης Απόστολος,  Αντιπρόεδρος

Τράκα-Μαυρωνά Αικατερίνη,  Αντιπρόεδρος

Πολύδωρας Αλέξης,  Γραμματέας

Λιθουργίδης Αναστάσιος,  Ταμίας

Λαζαρίδου Θεανώ,  Μέλος

Νιάνιου Ειρήνη,  Μέλος

Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος,  Μέλος

Τσιβελίκας Αθανάσιος,  Μέλος