13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

13-15 Οκτωβρίου 2010


Το 13ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, στις 13-15 Οκτωβρίου 2010.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 13ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Ξυνιάς Ιωάννης,  Πρόεδρος

Παπασωτηρόπουλος Βασίλειος,  Αντιπρόεδρος

Λύρα Διονυσία,  Γραμματέας

Κάρτσωνας Επαμεινώνδας,  Ταμίας

Σπανός Κωνσταντίνος,  Μέλος

Λιθουργίδης Αναστάσιος,  Μέλος

Δελής Κωνσταντίνος,  Μέλος

Ντισπυράκη Πελαγία,  Μέλος

Γεωργιόπουλος Γεώργιος,  Μέλος