12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

8-10 Οκτωβρίου 2008


Το 12ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα, στις 8-10 Οκτωβρίου  2008.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Καραγιάννη - Σγουρού Ειρήνη,  Πρόεδρος

Κατσιώτης Ανδρέας,  Αντιπρόεδρος

Παποικονόμου Καλλιόπη,  Γραμματέας

Δρογούδη Παυλίνα,  Ταμίας

Αλιζώτη Παρασκευή: Μέλος

Μαυρομάτης Αθανάσιος,  Μέλος

Μπλαδενόπουλος Κωνσταντίνος,  Μέλος