11ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2006


Το 11ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα, στις 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2006.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 11ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Τοκατλίδης Ιωάννης,  Πρόεδρος

Κουτρούμπας Σπυρίδων,  Αντιπρόεδρος

Παπαγεωργίου Αριστοτέλης,  Ταμίας

Τσικρικώνη Χρυσή,  Γραμματέας

Χατζησκάκης Σεραφείμ,  Γραμματέας

Αλιζώτη Παρασκευή,  Μέλος

Μαυρομάτης Αθανάσιος,  Μέλος

Μελλίδης Βασίλειος,  Μέλος

Σκαράκης Γεώργιος,  Μέλος

Φασούλα Διονυσία,  Μέλος