10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

24-26 Νοεμβρίου 2004


Το 10ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 24-26 Νοεμβρίου 2004.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. ήταν:

Καλτσίκης Παντούσης,  Πρόεδρος

Μπεμπέλη Πηνελόπη, Αντιπρόεδρος

Συμιλλίδης Γεράσιμος, Γραμματέας Α

Κατσιώτης Ανδρέας, Ταμίας

Γκόγκας Δημήτριος, Μέλος

Μαυρομάτης Αθανάσιος, Μέλος

Σκαράκης Γεώργιος, Μέλος

Φανουράκης Νικόλαος, Μέλος

Λίνος Αθανάσιος, Μέλος