1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.


Έγινε ένα άτυπο συνέδριο πριν το 1988 χωρίς να κρατηθούν πρακτικά και δεν υπάρχει κανένα σχετικό γραπτό στοιχείο.  Παρόλα αυτά το συνέδριο του 1988 χαρακτηρίσθηκε ως το 2ο συνέδριο της Εταιρίας.