Προκηρύξεις Υποτροφιών και Επιστημονικών Προγραμμάτων

img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΜΣ: «Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού»

(Το ΦΕΚ Ίδρυσης αναμένεται)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για φοίτηση (χωρίς δίδακτρα) στο υπό Προκήρυξη Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) που οργανώνει το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με τίτλο: «Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού».
 
 
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί εξέλιξη/αναμόρφωση του πρώτου πλήρως οργανωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που είχε ως τίτλο ‘Γενετική Βελτίωση των Φυτών και Γεωργία’, το οποίο λειτουργεί αδιάκοπα από το 1972. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (105 ECTS), με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που αρχίζει από τα μέσα του πρώτου εξαμήνου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο ΠΜΣ μπορούν να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους στο email palexios@agro.auth.gr, επισυνάπτοντας σύντομο βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας (email και κινητό τηλέφωνο). Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν με την έκδοση του ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ που αναμένεται σύντομα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Γενετικής και Βελτίωσης των φυτών του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ (Αλέξης Πολύδωρος 2310998811, Ειρήνη Νιάνιου-Ομπεϊντάτ 2310998617, Αθανάσιος Μαυρομάτης 2310998784).