Επικοινωνία

  • Επικοινωνία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Λιθουργίδης Αναστάσιος
Δ/ντης Αγροκτήματος Α.Π.Θ., Πρόεδρος ΕΕΕΓΒΦ

Αγρόκτημα Παν/μίου Θεσ/νίκης, 570 01 Θέρμη.

Τηλέφωνο: 2310 473842, 991768

Email: lithour@auth.gr

Βλαχοστέργιος Δημήτριος
Ερευνητής ΕΛΓΟ Δήμητρα, Αντιπρόεδρος ΕΕΕΓΒΦ

Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών, Λάρισα

Τηλέφωνο: 2410 533811

Email: vlahostergios@mycosmos.gr

Λαζαρίδου Θεανώ
Καθηγήτρια TEI, Γραμματέας ΕΕΕΓΒΦ

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα

Μυλωνά Φωτεινή
Ερευνήτρια ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ταμίας ΕΕΕΓΒΦ

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΘΕΡΜΗ

Τηλέφωνο:

Email: phmylona@nagref.gr

Παναγιώτης Μαδέσης
Ερευνητής Γ Βαθμίδας ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ, Μέλος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ

6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης 57001 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2311 257531

Email: pmadesis@certh.gr

Παυλή Ουρανία
Επικ. Καθηγήτρια, Μέλος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τηλέφωνο:

Email: raniapavli@yahoo.gr

Διαχείριση Ιστοτόπου:
Δρ. Πάνκου Χρυσάνθη
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Μέλος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ

Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

Τηλέφωνο:

Email: cpankou@gmail.com