Το Διοικητικό Συμβούλιο 2016-2018

Πρόεδρος
Ονοματεπώνυμο:  Λιθουργίδης Αναστάσιος
Επαγγ. Ιδιότητα:  Δ/ντής Αγροκτήματος Α.Π.Θ.
Δ/νση Εργασίας:  Αγρόκτημα Παν/μίου Θεσ/νίκης, 570 01 Θέρμη.
Τηλ. Εργασίας:  2310 473842, 991768
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.:  lithour@auth.gr
 
Αντιπρόεδρος
Ονοματεπώνυμο:  Βλαχοστέργιος Δημήτριος
Επαγγ. Ιδιότητα:   Ερευνητής ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ
Δ/ση Εργασίας:  Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών, Λάρισα
Τηλ. Εργασίας:  2410533811
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.:  vlahostergios@mycosmos.gr
 
Γραμματέας
Ονοματεπώνυμο:  Λαζαρίδου Θεανώ
Επαγγ. Ιδιότητα:  Καθηγήτρια ΤΕΙ
Δ/νση Εργασίας:  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα
Τηλ. Εργασίας: 23850 54623
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.:  thelaz@teiwm.gr / thelazaridou@yahoo.gr
 
Ταμίας
Ονοματεπώνυμο:  Μυλωνά Φωτεινή
Επαγγ. Ιδιότητα:  Ερευνήτρια ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Δ/νση Εργασίας:  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΘΕΡΜΗ
Τηλ. Εργασίας: 
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.:  phmylona@nagref.gr
 
Μέλος
Ονοματεπώνυμο:  Παναγιώτης Μαδέσης
Επαγγ. Ιδιότητα:  Ερευνητής ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ
Δ/νση Εργασίας:  6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης 57001 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Εργασίας:  2311257531
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: pmadesis@certh.gr
 
Μέλος
Ονοματεπώνυμο:  Παυλή  Ουρανία
Επαγγ. Ιδιότητα:  Επικ. Καθηγήτρια
Δ/νση Εργασίας:  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας
Τηλ. Εργασίας: 
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.:  raniapavli@yahoo.gr
 
Μέλος
Ονοματεπώνυμο:  Πάνκου Χρυσάνθη
Επαγγ. Ιδιότητα:  Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Δ/νση Εργασίας: Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.
Τηλ. Εργασίας:   
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: cpankou@gmail.com