Δημοσίευση του βιβλίου «Genetics & Genomics of Forest Trees»

img

Στον παρακάτω σύνδεσμο διατίθεται δωρεάν (open access) το βιβλίο «Genetics & Genomics of Forest Trees» στο οποίο editor είναι ο καθηγητής κ. Φίλιππος Αραβανόπουλος, μέλος της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

 

https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/869