Βραβείο Χριστίδη - Καλύτερης παρουσίασης

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών έχει καθιερώσει την απονομή του βραβείου "Χριστίδη" στη μνήμη του καθηγητή Χριστίδη για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση πρωτοεμφανιζόμενου νέου ερευνητή στο ανά διετία επιστημονικό συνέδριο της εταιρείας.
Ο τρόπος αξιολόγησης επαναπροσδιορίστηκε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο 13ο Συνέδριο στην Καλαμάτα. Το Δ.Σ. της  Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. αποφάσισε ομόφωνα ότι για την αξιολόγηση των προφορικών παρουσιάσεων και την τελική βαθμολογία θα λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 50% η επιλογή των ψηφισάντων συνέδρων και σε ποσοστό 50% η επιλογή της Επιτροπής Αξιολόγησης (που θα απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. και της Οργανωτικής Επιτροπής).

 

Παράδειγμα: Υποψήφιοι Α, Β, Γ, Δ = έλαβαν από τους Συνέδρους 20, 15, 13, 12 ψήφους αντίστοιχα και από την Επιτροπή Αξιολόγησης που απαρτίζεται π.χ. από δέκα μέλη, 3, 5, 1, και 1 ψήφους αντίστοιχα. Οι παραπάνω ψήφοι αντιστοιχούν για τους Α, Β, Γ, Δ, σε ποσοστό 33%, 25%, 21,7% 20% από τους Συνέδρους και 30%, 50%, 10%, 10% από την Επιτροπή αντίστοιχα. Η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος των δύο ποσοστών, δηλαδή για τους υποψήφιους Α, Β, Γ, Δ είναι 31,5%, 37,5%, 15,85% και 15% αντίστοιχα και επομένως, προκρίνεται ο Β που συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό.

 

Κάτοχοι βραβείων «Χριστίδη»
2018:  Ντεβέ Γεωργία - Μαρία
 • «Γενετικός χαρακτηρισμός ανασυνδυασμένων σειρών τομάτας και εκτίμηση της ετέρωσης στα αναδομημένα υβρίδιά τους». Γ.Μ. Ντεβέ, Η. Αυδίκος, Α. Αποστολοπούλου, Ρ. Ταγιάκας, Μ. Ηρακλή, Ε. Μαλούπα, Α. Πολύδωρος, Γ. Μενεξές, Α. Μαυρομάτης.
 •  
2016:  Σάρρου Ειρήνη
 • «Αξιολόγηση ελληνικών πληθυσμών ελληνικής ρίγανης (Origanum vulgare ssp. hirtum) και εφαρμογή βελτιωτικού προγράμματος για παραγωγή νέου γενετικού υλικού με επιθυμητά αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά». Ε. Σάρρου, Ν. Τσιβελίκα, Π. Χατζοπούλου, Α. Μαυρομάτης.
 •  
2014:  Ξανθοπούλου Αλίκη
 • «Εγχώριες ποικιλίες κολοκυθιάς: αποτίμηση της γενετικής ποικιλότητας με μοριακούς δείκτες». Α. Ξανθοπούλου, Ι. Γανόπουλος, Α. Καλύβας, Ε. Νιάνιου-Ομπειντατ, Α. Τσάμπαλλα, Α. Τσαυτάρης, Π. Μαδέσης
 •  
2012: Θεολογίδου Γεωργία
 • «Aξιολόγηση ποικιλιών φακής (Lens culinaris Μedik.) για ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο imazamox». Γ. Θεολογίδου, Ι. Τσιάλτας, Δ. Βλαχοστέργιος, Ν. Καλούμενος, Η. Ελευθεροχωρινός
 •  
2010: Τζανταρμάς Κωνσταντίνος
 • «Αξιολόγηση παραγωγικού δυναμικού σε υβρίδια καλαμποκιού (Ζea mays L.)». Κ. Τζανταρµάς, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου
 •  
2008: Γανόπουλος Ιωάννης
 • «Ταυτοποίηση επιλεγµένων ελληνικών ποικιλιών κερασιάς (Prunus avium L.) µε µοριακούς γενετικούς δείκτες µικροδορυφόρων». Ι.Β. Γανόπουλος, Ε. Αβραµίδου, Φ.Α. Αραβανόπουλος
 •  
2006: Τσικρικώνη Χρυσή
 • «Aξιολόγηση διαλογών τριών ποικιλιών βαμβακιού για απόδοση –φυσιολογικά και ποιοτικά γνωρίσματα». Χ. Τσικρικώνη, Ι. Τοκατλίδης, Ι. Τσιάλτας, Α. Λιθουργίδης
 •  
2004: Δρόσου Α.
 • «Χαρακτηρισμός RAPD δεικτών στα γονιδιώματα του γένους Avena». Α. Δρόσου, Α. Κατσιώτης, Π. Καλτσίκης
 •  
2002: Τραγουδάρα Ε.
 • «Ταυτοποίηση τεχνητού υβριδίου πεύκης Prinus nigra var austriaca x Prinus sylvestris με τη χρήση μοριακών δεικτών». Ε. Τραγουδάρα, Ο. Κουτίτα, Κ. Τερτιβανίδης, Μ. Τσακτσίρα, Α. Σκαλτσογιάννης, Γ. Σκαράκης
 •  
2000: Λίνος Α.
 • «Ταυτοποίηση ποικιλιών βαμβακιού (Gossypium hirsutum) με μοριακούς δείκτες». Α. Λίνος, Π. Καλτσίκης, Π. Μπεμπέλη
 •  
1998: Ζαμάνη Ιωάννα
 • «Ανθηροκαλλιέργεια Ελληνικών ποικιλιών και F1 διασταυρώσεων στο σιτάρι (Τriticum aestivum L.)». Ι. Ζαμάνη, Ε. Γουλή Βαβδινούδη, Δ. Ρουπακιάς
 •  
1996: Βλαχοστέργιος Δημήτριος
 • «Ανταπόκριση στην in vitro καλλιέργεια εμβρύων βαμβακιού (Gossypium spp)». Δ. Βλαχοστέργιος, Δ. Ρουπακιάς και Α. Μαυρομάτης
 •  
1994:
 • Α΄ Βραβείο: Μαυρομάτης Αθανάσιος
 • «Oργανογένεση και αναγέννηση in vitro φυτών βαμβακιού (Gossypium spp) μετά από καλλιέργεια ιστών υποκοτύλης». Α. Μαυρομάτης και  Δ. Ρουπακιάς
 • Β΄ Βραβείο: Λυδάκη Μαρίνα
 • «Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των γονιδίων AT, GS και HP, Y σε αγροκομικά χαρακτηριστικά της ντομάτας (Lycopersicon esculentum)» Μ.Ε. Λυδάκη και Π.Ι. Καλτσίκης
1992:
 • Δεν έχει απονεμηθεί το αντίστοιχο βραβείο.
 •  
1990: Λαζαρίδου Θεανώ
 • «Διειδικές διασταυρώσεις και  εμβρυοκαλλιέργεια στα  Vicia faba και Vicia narbonensis». Θ. Λαζαρίδου, Δ. Ρουπακιάς, Α. Οικονόμου