Βραβείο Χριστίδη - Καλύτερης διδακτορικής διατριβής

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών έχει καθιερώσει την απονομή του βραβείου "Χριστίδη" στη μνήμη του καθηγητή Χριστίδη για την καλύτερη διδακτορική διατριβή νέου ερευνητή ανά διετία.

 

Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Βραβείο «Χριστίδη» καλύτερης διδακτορικής διατριβής αποστέλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) επιστολή υποβολής υποψηφιότητας,

β) βεβαίωση της Γραμματείας της Σχολής, όπου κατατέθηκε η διατριβή,

γ) την διατριβή σους σε pdf αρχείο,

δ) ένα σύντομο κείμενο που να περιγράφονται τα πρωτότυπα σημεία της διατριβής τους, και

ε) δημοσιεύσεις που προέκυψαν από αυτήν.

 

Κάτοχοι βραβείων «Χριστίδη»
2015-2016 : Κρομμύδας Κωνσταντίνος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας
 • Τίτλος Διατριβής: «Μελέτη και αξιοποίηση διειδικών υβριδίων στη βελτίωση της μελιτζάνας (S. melongena)».
 • Επιβλ. Καθηγητής: Ρουπακιάς Δημήτριος
 •  
2013-2014:  Γανόπουλος Ιωάννης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας
 • Τίτλος Διατριβής: «Διερεύνηση γενετικής ποικιλότητας, ταυτοποίηση και εφαρμογή λειτουργικών δεικτών στην κερασιά (Prunus avium L.)»
 • Επιβλ. Καθηγητής: Πολύδωρος Αλέξιος (αντικατέστησε τον καθ. Τσαυτάρη Αθανάσιο)
 •  
2009-2010:  Ουρανία Παυλή
Wageningen University, Plant Sciences
 • Τίτλος Διατριβής: «Molecular characterization of Beet necrotic yellow vein virus and transgenic approaches towards enhancing rhizomania disease resistance»
 •  
1992-1994: Το βραβείο μοιράστηκε ισότιμα ως εξής:
Θεανώ Λαζαρίδου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας
 • Τίτλος Διατριβής: «Διειδικός υβριδισμός μεταξύ Vicia faba και Vicia narbonensis»
 • Επιβλ. Καθηγητής: Ρουπακιάς Δημήτριος
 •  
Αικατερίνη Τράκα-Μαυρωνά
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας
 • Τίτλος Διατριβής: «Η γενετική βελτίωση του καρότου Νέας Μαγνησίας ως προς την απόδοση και ποιότητα»
 • Επιβλ. Καθηγητής: Φασούλας Απόστολος