Βραβείο Παπαδάκη- Καλύτερης Γραπτής Ανακοίνωσης

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών έχει καθιερώσει  την απονομή του βραβείου "Παπαδάκη" στη μνήμη του ερευνητή-ακαδημαϊκού Παπαδάκη για την καλύτερη γραπτή ανακοίνωση μεταπτυχιακού φοιτητή στο ανά διετία επιστημονικό συνέδριο της εταιρείας.
Σε συνέχεια της απόφασης της Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στο πλάισιο του 13ου Συνεδρίου  στην Καλαμάτα τον Οκτώβριο του 2010, η Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. αποφάσισε ομόφωνα την απονομή Βραβείου «Παπαδάκη» στην καλύτερη γραπτή ανακοίνωση που θα παρουσιάζεται από μεταπτυχιακό φοιτητή (1ος συγγραφέας) στο Επιστημονικό Συνέδριο της Εταιρείας. Υποψήφιοι για το βραβείο μπορούν να είναι μέλη της εταιρείας, που παρουσιάζουν για πρώτη φορά γραπτή ανακοίνωση σε συνέδριο της εταιρείας και επιπλέον δεν έχουν λάβει άλλο βραβείο της.
Η αξιολόγηση της καλύτερης γραπτής παρουσίασης θα γίνεται από πενταμελή επιτροπή που θα ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της καλύτερης γραπτής ανακοίνωσης θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ειδικής ενότητας του Συνεδρίου που θα αφορά τις γραπτές ανακοινώσεις, όπου και θα παρουσιάζονται συνθετικά από μέλη της Εταιρείας, που θα ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή, τα αποτελέσματα των γραπτών ανακοινώσεων κατά ενότητα. Κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής ενότητας θα διδεται η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τους συνέδρους προς τους συγγραφείς.

 

Κάτοχοι βραβείων «Παπαδάκη»

 

2018: Καψή Ευγενία
  • «Συγκριτική καλλιέργεια L. mutabilis με άλλα είδη λούπινου, κουκί και σιτάρι».  Ε. Καψή, Ε. Λαζαρίδη, Γ. Παπαδόπουλος, Π.Ι. Μπεμπέλη
 
2016: Ξανθοπούλου Αλίκη
  • «DE NOVO αλληλούχιση και συγκριτική ανάλυση των μεταγραφημάτων δύο διαφορετικών σε μέγεθος ποικιλιών κολοκυθιάς (Cucurbita pepo)».  Α. Ξανθοπούλου, Φ. Ψωμόπουλος, Ι. Γανόπουλος, Α. Καλύβας, Α. Τσαυτάρης, Π. Μαδέσης, Ε. Νιάνιου-Ομπεϊντάτ

 

2014: Φανουρίου Ελπίδα
  • «Χωρική εξάπλωση και απόδοση αιθέριου ελαίου Ιπποκράτειων φυτών από το νησί της Κω». Ε. Φανουρίου, Γ. Οικονόμου, Δ. Καλύβας, Π. Ταραντίλης, Ε. Γαβριήλ

 

2012: Αναγνωστόπουλος Νικόλαος
  • «Μελέτη του ρόλου της καταλάσης στις ρίζες ψυχανθών κατά τον αποικισμό με συμβιωτικά βακτήρια και σε συνθήκες καταπόνησης». Ν. Αναγνωστόπουλος, Φ. Μυλωνά, Π. Μαδέσης, Α. Πολύδωρος